Sigaranın Zararları (Bilimsel Kanıtları İle)

1920’li yıllardan itibaren bilim adamları ve doktorlar sigarayı çeşitli hastalıklar ile ilişkilendiriyorlar. Araştırmacılar, sigara içmenin kanser , kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH), kalp hastalığı , IQ’da düşüş , erken yaşlanma ( saç dökülmesi de dahil olmak üzere ciltte, hücrelerde, saçta ) gibi olumsuz ve geri dönüşü olmayan sağlık etkileri olduğunu gösteriyor [1].

Sigara Nedir

Sigara, kıyılmış tütünün kağıda sarılmasıyla üretilen, yakılıp dumanı çekilerek tüketilen bir nesnedir. Tütündeki psikotrop madde olan nikotin, sigarayı oldukça bağımlılık yapıcı kılar. Günümüzde çok yaygın olarak kullanılan bu ürünün, 18. yüzyılda Avrupa’ya İspanyol denizciler tarafından Amerika’dan getirildiği düşünülmektedir.

Tütün dumanı arsenik, formaldehit, hidrojen siyanür, kurşun, karbon monoksit, akrolein ve diğer zehirli maddeler dahil olmak üzere 4.000’den fazla kimyasal bileşik içerir. Bunların 70’ten fazlası kanserojendir. Modern sigaraların çoğu filtrelenir, ancak bu, bunlardan solunan dumanın daha az kanserojen ve zararlı kimyasal içermesini sağlamaz. Sigara dumanı, kanser de dahil olmak üzere sağlık sorunlarının çoğuna neden olur [1].

Sigaranın Zararları

Sigara tahmin edebileceğinizden çok daha zararlı bir maddedir. Vücudunuzun neredeyse bütün organlarına zarar verir ve uzun vadede geri çevrilemeyecek birçok sağlık durumuna hatta ölüme sebep olur.

Artan Ölüm Riski

 • Dünya Sağlık Örgütü , tütünün 2019 yılı itibarıyla her yıl 8 milyon insanın ölümünden sorumlu olduğunu belirtiyor. Bu rakama sigara içmeyen ve sigara dumanına pasif olarak maruz kalan tahmini 1,3 milyon kişi dahildir [2].
 • Ortalama olarak içilen her sigaranın insan ömrünü 11 ​​dakika kısalttığı tahmin edilmekte. [3]
 • 34.000 erkek doktorla yapılan bir çalışmada sıgara içen erkeklerin 45-64 yaşları arasında ölme olasılıkları sigara içmeyen erkeklere göre 3 kat daha yüksekti. [3]
 • 255.100 kişi üzerinde yapılan bir çalışmada sıgaranın doza bağlı olarak ölüm riskini artırdığı gözlemlendi. Tek tük sıgara içenlerde bile 1.50 katlık risk artışı gözlemlendi. Bununla birlikte günde 40’tan fazla sıgara içenlerde risk 2.78 kat daha yüksekti [ 4 ].
 • 20.yy’da 100 milyondan fazla insanın sigara yüzünden hayatını kaybettiği düşünülmektedir. [ 5 ]

Düşük IQ ve Küçük Beyin Hacimleri

Araştırmalar sigara içmek ile daha düşük zeka seviyesine sahip olmak arasında ilginç bir bağlantı buldular. Yapılan çalışmalar sigara içen insanların daha küçük bir beyine sahip olduklarını ve IQ testlerinde sıgara içmeyen insanlara göre önemli ölçüde daha kötü performans gösterdiklerini öne sürüyor.

 • 49.321 İsveçli erkeğin üzerinde yapılan bir çalışma, düşük IQ ile ergenlik döneminde sigara içme prevalansının artması arasında bir ilişki buldu. [ 12 ]
 • 20.211 genç erkek üzerinde yapılan kapsamlı bir çalışmada, sigara içmeyen bir kişinin ortalama IQ’sunun 101 civarında olduğunu, sigara içenlerin ise ortalama IQ puanının 94 olduğunu belirledi. Günde bir paketten fazla sigara içen genç erkeklerin IQ’ları daha da düşüktü. [ 6 ]
 • Araştırmalar sıgara içen insanların içmeyen insanlara göre önemli ölçüde daha düşük beyin hacmine sahip olduklarını gösteriyor. Beyin hacmindeki azalma yaşla birlikte daha ciddi boyutlara ulaşıyor. [ 7 , 8 , 9 ]
 • Fareler üzerinde yapılan çalışmalar sigara dumanının nörogenezi azaltabileceğini öne sürüyor. [ 10 , 11 ]
 • Bilim adamları, sigara içmenin beyni oksidatif stres altına sokarak DNA hasarına neden olabileceğini düşünüyorlar.

Makula Dejenerasyonu

İnsanların büyük bölümü sigara içmek ile kanser arasındaki bağı biliyor ama sigara içmenin gözleri de etkilediğinin farkında değil. Araştırmalar sigara içmenin yaşa bağlı makula dejenerasyonu gibi görme kaybı riskini ciddi anlamda artırdığını gösteriyor. Yani sıgara içiyorsanız görme sorunları yaşama olasılığını çok daha yüksek.

 • Yapılan bir çalışmada halen sigara içenlerde, hiç sigara içmemiş olanlara kıyasla neovasküler Yaşa Bağlı Makula Dejenerasyonu riski 6,6 kat arttı. Daha önce sigara içmiş ve bırakmış olanlarda, sigara içmeyenlere kıyasla neovasküler MD riski 3,2 kat daha fazlaydı.[13]
 • Yıllardan beri yapılan birçok farklı çalışma sıgara içmenin Makula Dejenerasyonu için en önemli risk faktörlerinden birisi olduğunu doğruluyor [ 14 , 90 , 91].

Akciğer Kanseri

20. yüzyılda sigara içmenin ortaya çıkmasından önce akciğer kanseri nadir görülen bir hastalıktı. 1950’lerde ve 1960’larda, akciğer kanseri ile tütün kullanımı arasında bağlantı kuran ve artan kanıtlar, göstermiştirki Akciğer kanseri, dünya çapında en çok teşhis edilen ve en ölümcül kanser olup, 2020’de 2,2 milyon vaka ve 1,8 milyon ölümle sonuçlanmıştır. [15]

 • Sigara ile akciğer kanseri arasındaki ilişki geniş kohort çalışmaları ile kanıtlanmıştır. [16]
 • Tütün kullanımının erkeklerde %90, kadınlarda ise %79 akciğer kanserinin ana nedeni olduğu rapor edilmiştir. [16]
 • Akciğer kanserinden ölümlerin %90’ının sigara nedeniyle olduğu tahmin edilmektedir. [16]
 • Yaşam boyu sigara içenlerde akciğer kanserine yakalanma riski, içmeyenlere göre 20-40 kat daha fazladır. [16]
 • Çevresel sigara dumanına maruz kalmanın (pasif içicilik) ve farklı sigara türlerini içmenin de akciğer kanserine neden olduğu gösterilmiştir.[16]

Alzheimer / Demans

2010 yılında dünya çapında 35,6 milyon kişinin demansla yaşadığı tahmin ediliyordu; bu sayının her 20 yılda bir neredeyse ikiye katlanarak 2030’da 65,7 milyona ve 2050’de 115,4 milyona ulaşması bekleniyor.[56]

 • Bugün Amerika’da her 68 saniyede bir kişi Alzheimer’a yakalanıyor. 2050 yılına gelindiğinde her 33 saniyede bir yeni Alzheimer vakası veya yılda yaklaşık bir milyon yeni vakanın ortaya çıkması bekleniyor.[57]
 • ABD’de 2000 ile 2008 yılları arasında kalp hastalığı, felç ve prostat kanserine bağlı ölümlerin oranı sırasıyla %13, %20 ve %8 azalırken, Alzheimer’a bağlı ölümlerin oranı %66 arttı.[57]
 • Bilişsel gerileme ve Alzheimer riskinin artmasıyla ilişkili olarak potansiyel olarak değiştirilebilir birkaç faktör vardır ve sigara içmek bunlardan bir tanesidir [58].
 • İlginç bir şekilde eski zamanlarda sigara endüstrisi sigara içmenin Alzheimer’a karşı koruyucu olduğu ile ilgili bir iddia ortaya atmıştı. Muhtemelen daha fazla satış yapmak istiyorlardı (🤑). Lakin artık literatür sigara içmenin Alzheimer hastalığı için önemli bir risk faktörü olduğu konusunda hem fikir.[59]
 • Uluslararası kohort çalışmalarından elde edilen kümülatif veriler, yaşam boyu sigara içmenin Alzheimer için en az 1,7 kat (%70) daha fazla riskle ilişkili olduğunu ve riskin daha fazla kümülatif sigara maruziyetiyle belirgin şekilde arttığını göstermektedir.[60]
 • Dünya Sağlık Örgütü, 2014 yılında dünya çapındaki demans vakalarının %14’ünün sigaradan kaynaklanabileceğini tahmin etmiştir.[61]
 • 2015 yılında yapılan 37 farklı çalışmanın analizine göre, sigara içenlerin demans geliştirme olasılığı %30, Alzheimer hastalığına yakalanma olasılığı ise %40 daha fazla olduğunu buldu. Ayrıca ne kadar çok sigara içilirse riskin de o kadar yüksek olacağını bildirdiler. [62]

Doğurganlık

Hepimiz sigara içmenin bir çok sağlık sorununa ve hastalığa neden olduğunu biliyoruz ama. Sigara içenlerin çoğu, sigara içmenin hem erkeklerin hem de kadınların doğurganlığını etkileyebileceğinin farkında değil. Üreme sürecinin her aşaması sigaradan etkilenir. Sperm ve yumurtalar, tütün dumanındaki toksinlerden (kadmiyum ve kotinin gibi) zarar görebilir. Sigara içmek ayrıca yumurta ve spermlerdeki DNA’ya da zarar verebilir. [44] – Bu durum çocuklarınızın belirli hastalıklar ile doğma riskini artırır.

Örneğin bir araştırma sigara içen babaların çocuklarının gelecekte kansere yakalanma riskininin %30 oranında arttığını gösteriyor. [ 95 ] (Ne kadar korkunç bir durum öyle değil mi ?)

 • Sigara içen yalnızca partneriniz olsa bile, bebek sahibi olma şansınızı azaltabilir. Ayrıca pasif içicilik (başkasının dumanını solumak) kadının doğurganlığına zarar verebilir. 
 • Günde içilen sigara sayısına göre 358 Meksikalı erkeği inceleyen bir araştırma, sigara içmenin sperm yoğunluğunu azalttığını gösterdi.[45]
 • 2542 sağlıklı erkeğin kesitsel analizinde , semen analizinde sigara içenlerin sigara içmeyen erkeklere kıyasla daha düşük semen hacmi, sperm sayısı ve hareketli sperm yüzdesine sahip olduğu bulunmuştur. Ayrıca sigara içme ile sperm konsantrasyonu arasındaki ilişkinin doza bağlı olduğu öne sürüldü. [46]
 • Bir çalışma, IVF (Tüp bebek) uygulanan (20 yaş üstü) 221 çifti inceledi ve üyelerden herhangi birinin pozitif sigara içme geçmişine sahip olduğu çiftlerde, (sigara içmeyen çiftlerle karşılaştırıldığında) gebelik elde edememe konusunda göreceli olarak yüksek bir riskin (2,41) mevcut olduğunu buldu. Bu risk, 5 yıldan uzun süredir sigara içen çiftler arasında daha da yüksekti (4,27).[47]
 • Beş Avrupa ülkesinde genel nüfustan 1.770 genç erkek üzerinde yapılan kesitsel bir çalışma, annenin sigara içmesi sonucu doğum öncesi sigaraya maruz kalan erkeklerin yetişkinlik döneminde sigaraya maruz kalmayan askerlere göre %20,1 daha düşük sperm yoğunluğuna sahip olduğunu gösterdi.[48]

Kalp Damar Hastalıkları

Kardiyovasküler hastalığa (KVH) bağlı ölümlerin sayısı, dünya çapında diğer herhangi bir hastalık türünün neden olduğu insan hayatı kaybının çok ötesinde olmaya devam ediyor. 

 • Sigara içen kadınlarda aynı tütün dumanına maruz kalan erkeklere göre KKH gelişme riski %25 daha yüksektir. [80]
 • Erken yaşta (40 yaş) sigaranın bırakılması, aşırı ölüm riskinde %90’lık etkileyici bir azalma sağlar. [80]
 • Aktif sigara içimi ve sigara dumanına maruz kalma, koroner kalp hastalığı (KKH) ölümlerinin %30’undan fazlasını belirlemektedir. [80]
 • Sigarayı bırakmanın kardiyovasküler riski azaltmada büyük bir rolü vardır, ancak ağır sigara içenler için 5 yıl sonra hala hafife alınmaması gereken dikkate değer bir kalan risk vardır.[81]
 • Çalışmalar sigara içmenin dinlenme anında daha yüksek nabız değerleri ile ilişkili olduğunu gösteriyor. [83] – Daha yüksek nabız değerleri birçok farklı çalışmada daha ölüm oranları ile ilişkilendirilmiştir. [ 84 ]
 • Araştırmalar sigara içmenin nitrik oksit oluşumunu azaltarak ve serbest oksijen radikallerinin üretimi yoluyla nitrik oksidin parçalanmasını artırarak endotel fonksiyonunu bozabileceğini gösteriyor. [ 82 ]
 • Birçok çalışma sigara içen insanların daha yüksek Trigliserid ve LDL Kolesterol aynı zamanda daha düşük HDL kolesterol oranlarına sahip olduğunu göstermektedir. [ 85 , 86 ] – Bu tahlillerin her birisi kalp hastalıkları riskini artıran belirteçlerdir.

Yüksek Tansiyon

Sigara içmek geçici yüksek tansiyona neden olabilir. Bu öncelikle nikotinin etkilerinden kaynaklanmaktadır. Düzenli olarak sigara içen kişiler günün çoğunu yüksek tansiyonla geçirebilirler. Tipik olarak, bir sigara içen kişinin kalp atış hızı ve kan basıncı 15-30 dakika boyunca yükselir. Yani insanlar sık ​​sık sigara içtiğinde bu etki gün boyunca tekrar tekrar ortaya çıkar.[73]

 • Yapılan bir çalışmanın sonucunda, sigara içenlerin gündüz ambulatuvar sistolik kan basıncı sigara içmeyenlere göre daha yüksekti.[74]
 • 28.236 kadın arasında yapılan prospektif bir kohort çalışmasında  sigara içimi, hipertansiyon gelişme riskinin artmasıyla orta derecede ilişkiliydi[75]
 • Hipertansiyon, küresel hastalık yükünün önde gelen risk faktörüydü ve 2010 yılında 9,4 milyon ölümün sorumlusuydu.[76]
 • Bazı çalışmalar, tütün içiminden dolayı akut kan basıncının arttığını ve sigarayı bıraktıktan 1 hafta sonra kan basıncının düştüğünü belirtmekte.[77]
 • Sigara dumanındaki nikotin, epinefrin ve norepinefrin hormonlarının salınımını tetiklediği için sigara içen kişinin kan basıncının artmasına neden olur [78].
 • Diyabet hastalarını kapsayan bir araştırma, sigarayı bırakan grupta bir ay veya daha sonra hem kan basıncının hem de nabız sayısının önemli ölçüde azaldığını ortaya çıkardı.[79]

Depresyon / Anksiyete

Birçok çalışma, sigara içme ile akıl hastalıkları arasında pozitif bir ilişki olduğunu, sigara içme oranlarının hastalığın şiddetiyle birlikte arttığını bildirmektedir. Ruhsal hastalığı olan bireyler ayrıca sigaraya daha erken yaşta başlama, daha yoğun sigara içme ve genel nüfusa göre daha fazla sigara bağımlısı olma eğilimindedir [38].

 • Yakın zamanda yapılan bir araştırma, İngiltere’de tüketilen tüm sigaraların %42’sinin, madde kullanım bozukluklarını da içermesine rağmen, akıl hastalığı olan kişiler tarafından tüketildiğini ileri sürmektedir. Ayrıca genel nüfusta sigara tüketimi son 20 yılda sürekli bir düşüş gösterirken, ruhsal hastalığı olan sigara içenler arasında sigara tüketimi nispeten değişmedi. [39]
 • Psikiyatrik bozuklukların çoğunluğu sigara içimi ile ilişkilendirilmiştir. Sigara içmek, yüksek psikiyatrik bozukluk riskiyle ilişkilendirilmiştir.[41]
 • Depresyon ve anksiyetesi olan kişilerde sigara içme oranlarının yüksek olmasını açıklamak için öne sürülen çeşitli hipotezler bulunmaktadır. Kendi kendine tedavi hipotezi, bireylerin semptomlarını hafifletmek için sigaraya yöneldiğini ve bu nedenle depresyon ve anksiyete semptomlarının sigara içmeye yol açabileceğini öne sürmektedir.[42]
 • Sigara içme ile depresyon/anksiyete arasındaki ilişki de çift yönlü olabilir; ara sıra sigara içmek başlangıçta semptomları hafifletmek için kullanılmış, ancak aslında zamanla semptomları kötüleştirmiştir.[43]
 • Sigara içenler, kısa süreli yoksunluk rahatlamasını sigara içmenin gerçek bir anksiyolitik etkisini yansıttığı şeklinde yanlış değerlendirebilirler. Yani, artan kaygı ve olumsuz duygulanımdan kaynaklanan yoksunluk belirtileri, gerçek duygudurum belirtilerini yansıtıyormuş gibi yanlış bir şekilde atfedilebilir ve bu da sigara içmenin ruh halini iyileştirdiği izlenimine yol açabilir.[43]

Ağız ve Boğaz (Gırtlak) Kanseri

Ağız kanseri çoğunlukla 40 yaşın üzerindeki kişilerde görülür ve erkekleri kadınlara göre iki kat daha fazla etkiler. Ağız kanseri, Amerika Birleşik Devletleri’nde her yıl teşhis edilen tüm kanserlerin yaklaşık yüzde %3’ünü veya 2022’de yaklaşık 54.000 yeni vakayı oluşturmaktadır.[17]  

 • Tütün kullanımı, aşırı alkol tüketimi ve kötü beslenmenin etkileri Ağız ve Boğaz kanseri vakalarının yüzde 90’ından fazlasını açıklamaktadır. [18]
 • Tütünün tüm türleri ağız kanseri için risk faktörlerini temsil eder.[18]
 • Hindistan’daki üçüncü basamak bir hastanede ağız, gırtlak ve özofagus kanserleri için risk faktörlerinin epidemiyolojik çalışması sonucundaki bulgular, tütün ve alkol kullanımında üst solunum ve sindirim sistemi kanseri riskinin daha yüksek olduğunu göstermektedir. [19]
 • Tütün içenlerin ağız kanseri riskinin yüksek olduğu açıkça görülmektedir. [20]
 • Anneleri hamilelik sırasında tütün içen çocuklarda periodontal hastalıklar, ağız kanseri, yarık dudak, yarık damak ve diğer doğumsal kusurlar gibi ağız hastalıklarından her türlü tütün tüketimi sorumludur.[72]

Özofagus (Yemek Borusu) Kanseri

Sigara, puro, pipo ve tütün çiğneme dahil olmak üzere tütün ürünlerinin kullanımı yemek borusu kanseri için önemli bir risk faktörüdür. Bir kişi ne kadar çok ve uzun süre tütün kullanırsa kanser riski de o kadar yüksek olur.

 • Günde bir paket veya daha fazla sigara içen birinin yemek borusu adenokarsinomuna yakalanma şansı, sigara içmeyen birine göre en az iki kat daha fazladır. [21]
 • Amerikan Kanser Derneği’nin Amerika Birleşik Devletleri’ndeki özofagus kanserine ilişkin 2023 yılı için 21.560 yeni vaka teşhis edileceğini öngörüyor. [22]
 • Uzun süreli sigara içenlerde (40+ yaş) sigara içmeyenlere göre özofagus kanserine yakalanma riskinin 2 kat daha fazla olduğunu gösterdi.[23]

Mide Kanseri

Mide kanseri dünya çapında kanser ölümlerinde ikinci sırada yer almaktadır. Sigara içmek mide kanseri için en önemli risk faktörüdür. Çeşitli çalışmalar tütün kullanımı ile mide kanseri arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Tüm kohort çalışmaları, sigara içenlerde 1,5-2,5 kat düzeyinde mide kanseri riskinin önemli ölçüde arttığını gösterdi. [24]

 • Dünya çapında meydana gelen tütün içimine bağlı tahminen her yıl 80.000’den fazla mide kanseri vakası (vakaların %11’i) tütün içimine atfedilebilir. Bu rakam, pankreas ve böbrek kanserleri gibi tütün içimi ile ilişkisi açıkça belirlenen diğer kanserler için tahmin edilenlerden daha yüksektir.[24]
 • Yapılan bir çalışmada 82.683 erkek ve 99.758 kadın dahil edildi. Ortalama takip süresi 7,3 yıldı. Bu süre zarfında 454 erkek ve 242 kadına mide kanseri teşhisi konuldu. [25]
 • Sigara içmek , özellikle midenin yemek borusuna yakın üst kısmındaki kanserler için mide kanseri riskini artırır. Sigara içenlerde mide kanserine yakalanma oranı yaklaşık iki katına çıkıyor.[26]

Kolon Kanseri

Son birkaç yılda analiz edilenlerin büyük çoğunluğu da dahil olmak üzere, çeşitli ülkelerdeki 27 çalışma artık tütün kullanımı ile kolorektal kanser arasında bir ilişki olduğunu göstermektedir. Amerika Birleşik Devletleri’nde, 1970’den sonra orta yaşlı ve yaşlı erkeklerde ve 1990’larda kadınlarda yürütülen 16 çalışmanın 15’i bir ilişki olduğunu göstermektedir.[27]

 • 188.052 katılımcı ile ortalama 16,7 yıllık takip süresi boyunca 4.879 kanserli vaka tespit edildi. Çok değişkenli Cox regresyon modellerinde, aynı cinsiyetten hiç sigara içmeyenlerle karşılaştırıldığında, sigara içen erkeklerde kanser riski %39 daha yüksekti  Erkek sigara içenlerle karşılaştırıldığında, kadın sigara içenlerde sigara içilen paket-yıl sayısıyla birlikte rektal kanser riski daha fazla arttı. Erkek sigara içenlerin sol kolon kanseri riskinin arttığını, kadın sigara içenlerin ise sağ kolon kanseri riskinin arttığını göstermektedir. [28]
 • Sigara içmek, özellikle sol taraflı lezyonlar için, yeni tümör oluşumu açısından önemli bir risk faktörüdür. Sigara içmek, ailede kolorektal kanser öyküsünden daha büyük bir risk oluşturuyordu. [29]

Karaciğer Kanseri

Sigaranın birçok karaciğer hastalığında önemli olumsuz etkileri olduğu ve hastaların sigarayı bırakmasına öncelik verilmesi gerektiği açıktır. 

 • Sigara içmek karaciğer kanseri riskini artırır. Sigara içmiş ve bırakmış kişilerde risk, halen sigara içenlere göre daha düşüktür, ancak her iki grupta da risk, hiç sigara içmemiş olanlara göre daha yüksektir[30]
 • Sigara içenler, hiç sigara içmeyenlere kıyasla HCC ve İntrahepatik Kolanjiokarsinom (ICC) riskinde artışa sahipti. Günde 25’ten fazla sigara içmek HCC riskinde %55 artış ve ICC riskinde %86 artış ile ilişkilendirildi. [31]

KOAH

Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH), hava akımının tıkanmasına ve solunumla ilgili sorunlara neden olan bir grup hastalığı ifade eder. KOAH’a genellikle sigara içmek neden olur, ancak pasif içicilik gibi diğer akciğer tahriş edici maddelere uzun süre maruz kalmak da KOAH’a katkıda bulunabilir.

 • Sigara içmek KOAH’ın en önemli nedensel faktörü olarak kabul edilmektedir. Artık çoğu sigara içicisinin KOAH’a bağlı olarak bir miktar solunum bozukluğu geliştirdiğine dair kanıtlar mevcuttur. Bu konuyu ele alan en bilgilendirici güncel çalışmalardan biri Kuzey İsveç’teki Obstrüktif Akciğer Hastalığı çalışmasıdır. Bu kohort çalışmasından, sigara içenlerin %50’sinin KOAH hastalığına yakalandığı gösterilmiştir [32].
 • 45 yaş üstü kişilerde KOAH prevalansı BTS kılavuzuna göre %8, GOLD kriterlerine göre ise %14 idi. Kesinlikle baskın olan risk faktörleri artan yaş ve sigara içimiydi ve sigara içen yaşlıların yaklaşık yarısı hem BTS hem de GOLD kriterlerine göre KOAH kriterlerini karşılıyordu.[32]
 • Hastalığın erken evresinde sigarayı bırakmanın prognozu iyileştirdiği gösterilmiştir [ 33 , 34-35 ] ve KOAH’ın erken evresinde sigarayı bırakmanın sonraki evrelere göre daha etkili olduğuna dair kanıtlar vardır [ 36 ] .
 • Sigara içmek akciğerlerinize zarar verir. KOAH’ınız varsa ve sigara içiyorsanız, ciğerleriniz çok daha hızlı hasar görür [37].
 • Başka birinin sigara içmesine (pasif içicilik) maruz kalmak da KOAH alevlenmelerini tetikler.[37]

Pankreas Kanseri

Sigara pankreas kanserinin en önemli risk faktörlerinden biridir. Sigara içen kişilerde pankreas kanserine yakalanma riski, hiç sigara içmemiş kişilere göre yaklaşık 2 kat daha fazladır. Pankreas kanserlerinin yaklaşık %25’inin sigara kullanımından kaynaklandığı düşünülmektedir. Puro içimi ve dumansız tütün ürünlerinin kullanımı da riski artırmaktadır. Ancak kişi sigarayı bıraktıktan sonra pankreas kanseri riski düşmeye başlar.[63]

 • Pankreas kanseri ölümlerinin neredeyse dörtte biri tütün kullanımıyla bağlantılıdır. [64]
 • 490 hasta üzerinde yapılan bir araştırma, günde bir paket veya daha fazla sigara içmenin pankreas kanserine yakalanma riskini beş ila altı kat artırdığını ortaya çıkardı.[64]
 • Pankreas kanserinin ortalama tanı yaşı, sigara içenlerde (56 yaş) sigara içmeyenlere göre (71 yaş) 15 yıl daha erkendir[65]
 • Sigara içenlerin, hiç sigara içmeyenlere kıyasla pankreas kanseri riskinde %80 artış olduğu ve riskin, sigara içme yoğunluğu, süresi ve kümülatif sigara içme dozuyla birlikte arttığı görülmüştür.[66]
 • Yapılan kapsamlı bir çalışmada Pankreas kanseri riskinin sigarayı bıraktıktan birkaç yıl sonra hızla azaldığını, ancak hiç sigara içmeyenlerin seviyesine ulaşmasının neredeyse 20 yıl sürdüğünü göstermektedir.[68]

Böbrek kanseri

Sigara, böbrek kanserinin en yaygın türü olan renal hücreli karsinom (RCC) gelişme riskini artırır. Artan risk ne kadar sigara içtiğinizle ilişkili. Sigarayı bırakırsanız risk düşer ama hiç sigara içmeyen birinin risk düzeyine ulaşmak uzun yıllar alır.

 • 24 çalışmanın meta analizi; yaşam boyu hiç sigara içmeyenlerle karşılaştırıldığında, günlük içilen sigara sayısına bağlı olarak böbrek kanseri için risk artışı gözlemlendi [69]
 • Hiç sigara içmeyen erkekler için RCC için rölatif risk (RR) 1,38 idi sigara içenlerde ise alınan doz artımına göre risk 2,03’e kadar yükseldiği görülmekte.[69]
 • Benzer şekilde kadınlarda günde içilen sigara sayısı arttıkça tahmin 0,98’den 1,58’e (%95 GA = 1,14–2,20) yükseldi.[69]

Diş Çürümesi

Sigara içiciliği ile kötü diş sağlığı arasında çift yönlü bir ilişki vardır. Kesin olan bir şey var ki o da sigara içen insanların ağızlarındaki sağlam diş sayısı içmeyenlere göre bir hayli düşük.

 • Halen sigara içen 65 yaş ve üzeri yetişkinlerin yaklaşık %43’ü dişlerinin tamamını kaybetmiştir. [71]
 • Sigara içen 65 yaş ve üzeri yetişkinlerde tedavi edilmemiş diş çürümesi görülme olasılığı, hiç sigara içmeyenlere göre iki kat daha fazladır. [71]
 • İsveç’te yapılan bir çalışmada Sigara içmeyenlere göre sigara içen insanlardaki sağlam dişlerin sayısı daha düşüktü. Ayrıca, 35 yaşındaki sigara içenlerde sigara içmeyenlere göre çok daha fazla sayıda çürük ve dolgulu diş yüzeyi görüldü.[72]
Mustafa Aydın
Yanlız ve çaresiz olmanın ne demek olduğunu çok iyi biliyorum. Bu yüzden bu dünyada başka hiç bir insanın yanlız ve çaresiz hissetmesini istemiyorum.

Son Makaleler

Sigaranın Zararları (Bilimsel Kanıtları İle)

1920'li yıllardan itibaren bilim adamları ve doktorlar sigarayı çeşitli hastalıklar ile ilişkilendiriyorlar. Araştırmacılar, sigara içmenin kanser , kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH), kalp hastalığı , IQ'da düşüş , erken yaşlanma ( saç dökülmesi de dahil...

Neden Daha Fazla Doktor Yetiştirmemize Rağmen Daha Çok Hasta Oluyoruz !

Bu soruya cevap verebilmek için öncelikle sağlığın nasıl üretilebileceğinden bahsetmem gerekiyor. Öncelikle konu sağlık veya başka bir şey olsun, iktisadi olarak eğer bir şey...

Neden Hergün 42 Farklı Takviye Kullanıyorum !

Deli değilim ! Mantıklı bir açıklamam var. Hali hazırdaki tıp literatürü beni iyileştirebilmek için yetersiz kaldığında başıma daha kötü ne gelebilir ki diyerek yenilikçi bilimsel...

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

İlginizi Çekebilir